Beschrijving

Beginnend met trona (1773) en prehniet (1788) werden een groot aantal mineralen als nieuwe soorten beschreven voor plaatsen in Afrika, waaronder enkele beroemde mijnsites, zoals Tsumeb in Namibië en Shinkolobwe in de DR Congo. Dit boek biedt een eerste systematisch overzicht van mineralen met Afrikaanse type-lokaliteit, met nadruk op de geschiedenis van hun beschrijving. Gegroepeerd per land worden alle geldige mineralen besproken, maar ook niet-geldige mineralen, niet-benoemde mineralen die mogelijk ooit als soort kunnen worden erkend, en mineralen met een niet-Afrikaanse type-lokaliteit maar waarvoor de studie van specimens uit Afrika een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van hun beschrijving. In drie bijlagen wordt het overzicht uitgebreid naar mineralen die beschreven werden voor meteorieten gevonden in Afrika, naar de type-mineralogie van eilanden die behoren tot niet-Afrikaanse landen, en naar gesteenten die gedefinieerd werden voor Afrikaanse vindplaatsen. Dit boek wil voornamelijk de aandacht vestigen op de type-mineralogie van Afrikaanse landen als een specifiek aspect van hun natuurlijk erfgoed, dat het verdient ruimer gekend te zijn.

Dr. Florias Mees is geoloog, werkzaam in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika als onderzoeker en curator sinds 2007. Als onderzoeker heeft hij gepubliceerd over diverse onderwerpen, doorgaans met mineralogische kenmerken als belangrijke bron van informatie. Als curator staat hij in voor het beheer van de collecties van het departement Geologie. Hij was ook verantwoordelijk voor de creatie van de mineralenzaal die deel uitmaakt van de huidige permanente tentoonstelling van het museum, die geopend werd in 2018.