Beschrijving

Kristallen fascineren ons allemaal en we kunnen geen mineralenboek of –tijdschrift openslaan of er wordt over kristallen geschreven. Jammer genoeg maken die beschrijvingen van kristallen gebruik van vreemde terminologieën en wordt een en ander geïllustreerd aan de hand van kristaltekeningen met geheimzinnige cijfercombinaties op de kristalvlakken. Het interpreteren van die informatie wordt door de meesten van ons als niet eenvoudig ervaren en dit boeiend onderdeel van de mineralogie blijft voor veel verzamelaars een struikelblok. In dit boek wordt de morfologische kristallografie stap voor stap uitgelegd zonder gebruik te maken van moeilijke wiskundige beschouwingen.
Onderwerpen die onder andere aan bod komen:

  • kristalstructuur en –morfologie
  • symmetrie en symmetrie-elementen
  • kristalklassen en –stelsels
  • Miller-indices
  • tekenen van kristallen met de computer

De opgedane kennis kan men gebruiken om probleemloos kristallografische of kristal-morfologische gegevens uit de literatuur te begrijpen, te interpreteren en toe te passen bij het bestuderen van mineralen. Naast een leerboek is het ook geschikt als naslagwerk met een uitgebreide index. Er is geen voorkennis vereist want alles wordt in deze tekst van begin af uitgelegd en op een rijtje gezet. Het geheel is rijkelijk voorzien van illustraties en tabellen. “Kristalmorfologie” richt zich zowel tot de nieuwe als tot de gevorderde verzamelaar.

 

Paul Tambuyser