Beschrijving

Het 26ste volume van de langlopende reeks “De Geschiedenis van het Leven” behandelt één van de meest iconische diergroepen, die ooit onze planeet bevolkt hebben : de dinosauriërs uit de Jura-periode.  Hoewel deze dieren moeilijk “moeders mooiste” genoemd kunnen worden, spreken ze erg tot de verbeelding van een ruim publiek.  Er werden dan ook reeds hele bibliotheken over volgeschreven.  Dit boek is geen prentjesboek en heeft ook niet de ambitie om ontspanningslectuur te zijn.  De auteur probeert deze diergroep op een streng wetenschappelijke manier te benaderen in drie uitgebreide hoofdstukken : Sauropodomorpha, Theropoda en Ornithischia.  Daarbij wordt getracht ook de jongste ontwikkelingen in de kennis over deze dieren op een bevattelijke manier samen te vatten.   Sommige stellingnamen kunnen dan ook enigszins verrassend overkomen.  Zo blijken Apatosaurus en Brontosaurus dan toch twee verschillende genera te zijn.   De auteur verdedigt ook de stelling dat er in het Jura nog geen vogels geleefd hebben.  Die diergroep zou pas in het Krijt zijn intrede doen.  Volgens Geys is de zgn. “oervogel”, Archaeopteryx, geen vogel, maar wel een hoger ontwikkelde theropode.