Beschrijving

J. Geys, de auteur van de reeks “De Geschiedenis van het Leven”, was van 1968 tot 2005 verbonden aan de Universiteit Antwerpen, waar hij o.a. Algemene Geologie, Mineralogie, Fysische Aardrijkskunde, Paleontologie enz. doceerde. Inmiddels is hij wat men noemt “op rust”.

Ongeveer 4 decennia geleden stelde J. Geys zich, wellicht in een vlaag van overmoed, als taak de geschiedenis van het leven op een bevattelijke en overzichtelijke wijze uiteen te zetten in het Nederlands. Aanvankelijk was het de bedoeling het hele verhaal te bundelen in één, niet al te lijvig boekje. Maar het is uiteindelijk boekenreeks geworden, waarin reeds 25 deeltjes verschenen zijn en waarin wellicht nog verschillende te verwachten zijn.

J. Geys behandelt de geschiedenis van het leven op onze planeet chronologisch. Aan elke grote periode in de aardgeschiedenis wordt een volume gewijd. In elk daarvan worden de verschillende biota en de fossielen die ze nagelaten hebben, in systematische volgorde behandeld : protisten, invertebraten, chordaten, planten. Elk volume wordt besloten met de gedetailleerde bespreking van een bijzonder belangrijke vindplaats van fossielen uit die periode.

De toenemende complexiteit van de biosfeer brengt met zich mee, dat de volumes steeds omvangrijker worden, naarmate jongere perioden besproken worden. Dit heeft ertoe geleid dat de volumes vanaf nr. 5 (Carboon) in verschillende deeltjes moesten opgesplitst worden : 2 voor het Carboon, 3 voor het Perm, 6 voor het Trias. Voor het Jura zullen het er ongetwijfeld nog meer worden…

De werkjes zijn niet alleen uitvoerig, maar bovendien ook rijk geïllustreerd. Afbeeldingen zijn immers onontbeerlijk, wil een dergelijke studie de lezer ook werkelijk aanspreken.

De boekjes zijn in de eerste plaats bedoeld voor amateur-paleontologen en studenten in de geo- en de bio-wetenschappen. Maar wellicht kan ook een vakpaleontoloog er zijn voordeel mee doen.